Number of the records: 1  

25 let české transformace

  1. Klaus, Václav, 1941- 25 let české transformace / Václav Klaus, Karel Dyba, Jana Fürstová, Ladislav Minčič, Dušan Tříska, Jiří Weigl, Karel Zeman. -- Vydání první. -- Praha : Institut Václava Klause, 2016. -- (Publikace ; č. 30/2016). -- Scope and content: Publikace přináší názory tehdejších účastníků a hybatelů transformace Václava Klause, Dušana Třísky, Karla Dyby, Jiřího Weigla, Jany Fürstové, Ladislava Minčiče a Karla Zemana. Kniha obsahuje též soubor dobových článků k daným tématům, které tehdejší federální ministr financí Václav Klaus pravidelně publikoval v denním tisku. -- ISBN : 978-80-7542-021-3 (brožováno). Dyba, Karel, 1940-. Fürstová, Jana. Minčič, Ladislav. Tříska, Dušan, 1946-. Weigl, Jiří, 1958-. Zeman, Karel. *2Publikace (Institut Václava Klause a CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku) č. 30/2016 Česká republika * společensko-hospodářské poměry * obchodní politika * cenová politika * ekonomická transformace * politický život * 90. léta 20. století * 1. polovina 21. století * privatizace

Number of the records: 1