Number of the records: 1  

Hledání souvislostí

  1. Hroch, Miroslav, 1932- Hledání souvislostí : eseje z komparativních dějin Evropy / Miroslav Hroch. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. -- (Studijní texty (Sociologické nakladatelství) ; 67. svazek). -- Scope and content: Dějiny nelze omezit na dějiny národní, ale je třeba jejich výklad zařadit do souvislostí dějin evropských. Sem patří také zamyšlení nad tím, proč vývojové změny probíhaly na evropském území nestejně rychle, nerovnoměrně. Proč získaly země západní Evropy během raného novověku nadvládu nad světem? Čím se liší minulost Evropy od dějin ostatních kontinentů? V čem je pro dnešek poučná krize evropské politiky a společnosti, která proběhla v polovině 17. století? Byly revoluce hnací silou dějin nebo jejich zhoubou? Je „nacionalismus“ vhodným termínem pro analýzu národnostní problematiky v minulosti i dnes?. -- ISBN : 978-80-7419-232-6 (brožováno). *2Studijní texty (Sociologické nakladatelství) ; 67. svazek0 Evropa * dějiny * historie * srovnávací studie

Number of the records: 1