Number of the records: 1  

Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou a po ní

  1. Peroutková, Michaela Židovské identity v Československu před 2. světovou válkou a po ní / Michaela Peroutková. -- První vydání. -- Praha : Libri, 2016. -- Scope and content: Kniha se zabývá životem židovské menšiny v českých zemích v období od vzniku samostatného Československa do 2. světové války a v poválečném období. Stěžejní část publikace tvoří záznam vzpomínek patnácti pamětníků židovské národnosti, jejichž příběhy dokládají charakteristické rysy židovské identity i nelehké osudy těch, kterým se podařilo přežít holocaust. -- ISBN : 978-80-7277-552-1 (brožováno). žid * etnická skupina * antisemitismus * autoritativní režim * životopis * Československo * dějiny * 20. století

Number of the records: 1