Number of the records: 1  

Česká televize

  1. Dvořák, Libor, 1948- Česká televize : věc veřejná, aneb, Zápisky teroristovy / Libor Dvořák. -- Vyd. 1. -- Brno : JOTA publicistika, 2001. -- ISBN : 80-7217-133-X brož. 1. desetiletí 21. století * Česká republika * hromadné sdělovací prostředky * kampaň na získání veřejnosti * pracovní spor * programová produkce * stávka * televize * veřejná instituce * veřejná služba * veřejné mínění * veřejné prohlášení * služba ve veřejném zájmu

Number of the records: 1