Number of the records: 1  

Ad Bohemiam

  1. Komenský, Jan Amos, 1592-1670 Ad Bohemiam : výbor z Komenského projevů a výzev k vlasti a národu / autor Johannes Amos Comenius ; uspoř., doslov Komenského projevy k vlasti a národu a pozn. naps. Antonín Škarka. -- 1. vyd. -- Praha : Academia, 1970. -- 1200 výt.. -- Čes. a lat. text.. -- Marginálie.. -- Vyd. k 300. výročí Komenského úmrtí 15. listopadu 1670.. -- S obr. v textu. -- ISBN : váz. Škarka, Antonín, 1906-1972 Komenský, Jan Amos (1592-1670) * projev

Number of the records: 1