Number of the records: 1  

Zákony o zaměstnanosti a předpisy souvisící

  1. Jouza, Ladislav, 1940- Zákony o zaměstnanosti a předpisy souvisící : aktuální komentář k zákonů a předpisům k zaměstnanosti : novela zákona od 1. října 1999 : proti diskriminaci v zaměstnání, zaměstnávání cizinců, soukromé zprostředkovatelny práce, nové povinnosti při zaměstnávání zdravotně postižených občanů, vyšší podpora v nezaměstnosti / Ladislav Jouza. -- Praha : Linde - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 1999. -- Bibl.. -- Rejstřík. -- ISBN : 80-7201-193-6 brož. obecně prospěšný podnik * politika zaměstnanosti * rekvalifikace * diskriminace na základě zdravotního postižení * zákoník práce

Number of the records: 1