Number of the records: 1  

Zadávání veřejných zakázek

  1. Pelc, Vladimír, st Zadávání veřejných zakázek : zákon o zadávání veřejných zakázek, komentář k zákonu, rejstřík, résumé, slovník, související legislativa, judikatura, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, legislativní retro / Vladimír Pelc. -- 6. aktualiz. vyd.,. -- Praha : Linde - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2001. -- podle stavu k 1.9.2001. -- ISBN : 80-7201-291-6 brož. komentář k zákonu * interpretace práva * legislativa * obchodní právo * soutěž * soutěžní řízení * veřejná zakázka * vypsání soutěže

Number of the records: 1