Number of the records: 1  

Codes of conduct for elections

  1. Goodwin-Gill, Guy S Codes of conduct for elections / Guy S. Goodwin-Gill. -- Geneva : Inter-Parliamentary Union, 1998. -- Bibliogr. -- ISBN : 92-9142-039-5 brož. financování strany * financování voleb * organizace voleb * sdělovací prostředky * volby * volební kampaň

Number of the records: 1