Number of the records: 1  

"We the peoples"

  1. "We "We the peoples" : the role of the United Nations in the twenty-first century : the millenium report. -- New York : United Nations, 2001. -- (Briefing papers for students). -- ISBN : brož. AIDS * biologická diverzita * chudoba * drogová závislost * lidská práva * odzbrojení * Organizace spojených národů * práva dítěte * přístup ke vzdělání * udržování míru * uprchlík

Number of the records: 1