Number of the records: 1  

Vývoj volebního práva v buržoazním Československu

  1. Mates, Pavel, 1947- Vývoj volebního práva v buržoazním Československu / Pavel Mates. -- V Brně : Universita J. E. Purkyně, 1981. -- (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; 41). -- Bibl. s. 189-226. -- Německé resumé. -- ISBN : váz. Československo * období první Československé republiky (1918-1938) * volby * volební právo

Number of the records: 1