Number of the records: 1  

Úplný soubor právních předpisů o ochraně životního prostředí

  1. Tichotová, Přibyslava Úplný soubor právních předpisů o ochraně životního prostředí / Přibyslava Tichotová. -- 3. přeprac. vyd. -- Praha : ISV, 1995. -- (Edice Právo). -- Aktualizace za období od 1.8.1995 do 30.4.1996, 2. aktualizace za období od 1.5.1996-30.6.1997, 3. aktual. od 1.7.1997-4.2.1998, 4.aktual. od 5.2.-10.11.1998, 5.aktual. od. 11.11.1998-28.2.1999, 6.aktual. 19.11.99., 7.aktual. od.1.10.1999-29.2.2000, 9.aktual. 2/2001. -- ISBN : 80-85866-09-9 krouž. vaz. atmosféra * ekologická norma * ekologická politika * ekologické právo * legislativa * nerostné zdroje * ochrana krajiny * ochrana životního prostředí * odpad * pěstování lesů * vodní zdroje * zdravotní politika * znečišťování půdy

Number of the records: 1