Number of the records: 1  

UNFPA

  1. UNFPA UNFPA [elektronický zdroj] : project & technical publications. -- New York : United Nations Population Fund, 2000. populační politika * demografie * dítě * lidská práva * mladý člověk * násilí * optický nosič * Organizace spojených národů * politika vzdělávání * politika zaměstnanosti * společenská role * společenská účast * statistika * Populační fond OSN * vzdělávací program * vzdělávání dospělých * zdraví veřejnosti * země světa * žena * ženské hnutí

Number of the records: 1