Number of the records: 1  

Sstambuch Slézský w kterém Hospodář s Hostem o mnohých wěcech Spasytedlných rozpráwěgij Pod Erby a Rody starodáwných Panůw Panůw a Rytijřstwa Knijžetstwj hornijch w Slézý, Na Cžtyři Cžástky a dwě Knihy sebrané a sepsané

  1. Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle, Bartoloměj, ca 1543-1614 Sstambuch Slézský w kterém Hospodář s Hostem o mnohých wěcech Spasytedlných rozpráwěgij Pod Erby a Rody starodáwných Panůw Panůw a Rytijřstwa Knijžetstwj hornijch w Slézý, Na Cžtyři Cžástky a dwě Knihy sebrané a sepsané / odemně Bartoloměge Paprockého z Glogolic. -- w Brně : v Bartholomége Albrechta F., 1609. -- Soupis starých tisků č. 140. -- Kulturní památka. -- Varianta: exemplář s erbem a věnováním Janu Kryštofovi Pruskovskému z Pruskova na (:)1b. -- Český text gotikou, latinský text antikvou, na tit. l. v renesanční architektonické kompozici dřevořezové erby a věcný název (list signován vpravo dole "16 G.E.Z P. 08"), všechny strany ve čtyřdílných renesančních rámcích, signatury, stránkové kustody, na rubu tit. l. nerámovaný dřevořezový erb Jana Kryštofa Pruskovského, na O2b celostranný slezský znak s erby členů zemského soudu (signováno v rozích "1607 GE ZP"), další erby slezské šlechty většinou v bohatých dřevořezových abstraktních, zoomorfních či figurálních kompozicích: O3b, Y3b, Bb1a, Gg2b (signováno "16 G.E. 08"), Kk2b (signováno V.W.), [Mm4a], Nn3a (signováno V.W.), Pp2b, Qq2b, Rr3b, Tt2b, [Ww4b], Zz1a (signováno "16 G.E. 08"), [Ddd4a], Eee3b (signováno V.W.), Fff3a (signováno "16 G.E. 08"), [Hhh4a], [Mmm4b] (signováno V.W.), Ooo3a, Qqq1a a Rrr1b, na [Rrr3a] celostranný erbovní strom, od fol. [Rrr4a] až do konce další slezské erby zalomené přímo do textu, plné iniciály na ornamen. pozadí, ornamentální linky, renes. viněty. -- Omyly: Q3 m. Q2; Rr3 m. Rr2 (kustod zde nesouhlasí, jde o přesazbu?), nepotištěno: rub poslední potištěné strany. -- Modrošedá lepenková vazba z 18. století, na rubu přední předsádky latinské kulaté razítko jindřichohradeckých františkánů, na tit. l. rukou táž provenience. -- Contents: Obsahuje na (:)1b (= rub tit. l.): Na Erb Wýsoce Vrozeného Pana / Pana Jana Krýsstoffa Pruskowského z Pruskowa a na Pruskowě eč. -- Scope and content: Polský spisovatel působící v Čechách B. Paprocký z Hlohol (1540-1614) shromáždil ve svém Štambuchu 21 mravněvýchovných rozmlouvání hosta s hospodářem a každé z nich věnoval jednomu z představitelů slezské šlechty. Kniha je také ilustrována velkým počtem jejich erbů. Známe dvě varianty Štambuchu: první má na rubu tit. l. erb a věnování Jiřímu Bedřichovi z Oprštorfu, za jehož hejtmanování byla kniha vytištěna; druhá varianta, která je častější, má na rubu tit. l. erb a věnování Janu Kryštofu Pruskovskému, hejtmanovi nastoupivšímu do úřadu po smrti Jiřího Bedřicha z Oprštorfu. -- ISBN : váz. katolicismus * Slezsko (region) * horní třída * heraldika * teologie

Number of the records: 1