Number of the records: 1  

Správní právo

  1. Hendrych, Dušan, 1927- Správní právo : obecná část / Dušan Hendrych a kolektiv. -- 4. změn. a dopl. vyd. -- Praha : C.H. Beck, 2001. -- (Právnické učebnice : Beck). -- Vzory citace judikátů soudů ČR. -- Vzory citace judikátů evropských soudů. -- Bibl.. -- Příl.: Nové správní uspořádání ČR. -- Rejstřík. -- ISBN : 80-7179-470-8 brož. Česká republika * Evropská unie * právo Evropské unie * učebnice * správní právo * veřejná správa

Number of the records: 1