Number of the records: 1  

Společné jmění manželů

  1. Holub, Milan, 1934-2004 Společné jmění manželů / Milan Holub, Milan Pokorný a Jaroslav Bičovský. -- Praha : Linde Praha - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2000. -- Seznam použitých zkratek. -- Rejstřík. -- ISBN : 80-7201-226-6 brož. Bičovský, Jaroslav, 1910-1966 manželé * soukromý majetek * spoluvlastnictví

Number of the records: 1