Number of the records: 1  

Bývali Čechové

  1. Rak, Jiří, 1947- Bývali Čechové : české historické mýty a stereotypy / Jiří Rak. -- 1. vyd. -- Jinočany : H&H, 1994. -- ISBN : 80-85787-73-3 Brož. Česká republika * dějiny * národní nezávislost * Německo * mytologie * sebeurčení

Number of the records: 1