Number of the records: 1  

Ržad poručnický pro staw panský a rytjřský w Králowstwj Cžeském

  1. Karel, VI., římskoněmecký císař, 1685-1740 Ržad poručnický pro staw panský a rytjřský w Králowstwj Cžeském / [Karel VI]. -- [Praha : s.n.], 1736. -- Soupis starých tisků č. 97. -- Kulturní památka. -- Nepotištěno: rub tit. l. a rub poslední potištěné strany.. -- Gotika, latinský text antikvou, nadpisy s paragrafy a římskými č., sign., str. kustody, na A1a vlys se Spravedlností signov. F. (srov. Nagler II. 1825-1859), plné iniciály na ornam. pozadí, za fol. C1 a G2 rozkládací návodné tabule. -- Hnědá kožená vazba, na poslední str. za textem císařská papírová pečeť, za touto str. přivázáno [xxvii] nečíslovaných listů - na počátečních 18 opsáno 6 patentů Karla VI. z l. 1736 až 1738, na pokračujících 3 listech rukopisný seznam české šlechty v r. 1618 pořízený dle Balbínových Epitome, na zadním přídeští obsáhlý majetnický přípis Bohumila Špánka z 24. prosince 1886, pod ním přípis Aloise Zvěřiny z 10. ledna 1950. -- Contents: Na l. [i] (za G2): Dáno w městě nassem Wjdni sedmýho dne měsýce vnora léta páně sedumnáctistého třidcátého ssestého ... Karel. Guil. Comes Kollowrat ab Ugesd, ... Karel Nykanor z Kundratitz. -- Scope and content: Karel VI. vydává 7. února 1736 poručenský řád (týkající se sirotků a fideikomisu) pro stav panský a rytířský v Království českém. 18. století * prameny práva * Čechy (země) * poručenství * horní třída

Number of the records: 1