Number of the records: 1  

Psychiatrie, právo a společnost

  1. Baštecký, Jaroslav, 1936- Psychiatrie, právo a společnost : postavení duševně nemocného ve společnosti a v právních předpisech / Jaroslav Baštecký. -- 1. vyd. -- Praha : Galén, 1997. -- (Edice Theatrum medico-iuridicum ; 1). -- Rejstř. -- ISBN : 80-85824-45-0 váz. internace na psychiatrii * mentálně postižený člověk * mentální choroba * práva pacienta * psychiatrická léčebna * psychiatrie * psychologie * zdravotní péče

Number of the records: 1