Number of the records: 1  

Prováděcí a souvisící předpisy k občanskému zákoníku

  1. Holub, Milan, 1934-2004 Prováděcí a souvisící předpisy k občanskému zákoníku : podle právního stavu k 1.1.1999 / Jaroslav Bičovský, Milan Holub, Josef Fiala. -- 4., podstatně dopl. a aktualiz. vyd. -- Praha : Linde - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 1999. -- Rejstř. -- ISBN : 80-7201-165-0 brož. Bičovský, Jaroslav, 1910-1966. Fiala, Josef, 1953- Česká republika * legislativa * občanský zákoník * vyhláška

Number of the records: 1