Number of the records: 1  

Preventing deadly conflict

  1. Carnegie commission on preventing deadly conflict, New York Preventing deadly conflict : final report : with executive summary / Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict. -- New York : Carnegie Corporation of New York, 1997. -- Rejstřík. -- ISBN : 1-8850-3901-8 brož. mezinárodní konflikt * nadnárodní ozbrojené síly * Organizace spojených národů * předcházení konfliktům * nastolení míru * vojenský zásah

Number of the records: 1