Number of the records: 1  

Politické programy českých národních stran v letech 1860-1890

  1. Politické Politické programy českých národních stran v letech 1860-1890 / editor Pavel Cibulka. -- Praha : Historický ústav, 2000. -- (Edice politických programů ; sv. 3). -- Scope and content: 133 nejdůležitějších programových dokumentů staročeské Národní strany, mladočeské Národní strany svobodomyslné, Národní strany na Moravě i českých národních aktivistů ve Slezsku zajímajících období od června 1860 do března 1891. Tento soubor dokumentů poskytuje rozsáhlý materiál vhodný ke studiu proměn českého politického myšlení v době dominance staročeské strany. Zvláštní pozornost byla věnována zodpovídajícímu zastoupení dokumentů české a moravské provenience, jakož i hlavních proudů českého politického tábora. Soubor dokumentů je studií Pavla Cibulky, analyzující proměny českého politického programu v letech 1860-1891. -- ISBN : 80-7286-020-8 brož. Cibulka, Pavel, 1964-. *2Edice politických programů0 politik * politická strana * mladočeská strana (1874-1918) * politický program * 2. polovina 19. století * staročeská strana (1860–1918) * Čechy (země)

Number of the records: 1