Number of the records: 1  

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopľňa Ústava Slovenskej republiky č. 4610/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z. a ústavného zákona č. 9/1999 Z. z

  1. Kresák, Peter Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopľňa Ústava Slovenskej republiky č. 4610/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z. a ústavného zákona č. 9/1999 Z. z. : II. volebné obdobie / predkladajú Peter Kresák ... [et al.] ; Národná rada Slovenskej republiky. -- Bratislava : [s.n.], 2000. -- ISBN : brož. Slovensko. Národná rada nevládní návrh zákona * Slovensko * ústava * ústavní soud * změna ústavy

Number of the records: 1