Number of the records: 1  

Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi so zreteľom aj na banské právo a na právne predpisy o pozemkovej reforme (s príslušnými časťami návrhu čsl. všeobecného zákoníka občianského, zhotoveného superrevíznou komisiou)

  1. Fajnor, Vladimír, 1875-1952 Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi so zreteľom aj na banské právo a na právne predpisy o pozemkovej reforme (s príslušnými časťami návrhu čsl. všeobecného zákoníka občianského, zhotoveného superrevíznou komisiou) / Vladimír Fajnor a Adolf Záturecký. -- 2. preprac., judikatúrou siahajúcou do r. 1935 dopl. vyd. -- Bratislava : Právnická Jednota na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, 1935. -- Sez. zkr.. -- Rejstř.. -- Prevážně podle maďarského díla univ. prof. dr. Karla Szladitsa "Nástin uhorského práva" se svolením autora, doplněné právními předpisy Československé republiky a soudními judikáty Nejvyššího soudu v Brně. -- ISBN : váz. Záturecký, Adolf, 1884-1958 20. léta 20. století * 30. léta 20. století * dědické právo * nabytí vlastnictví * občanský zákoník * osobní vlastnictví * Podkarpatská Rus * rodinné právo * Slovensko * spoluvlastnictví * těžební průmysl * vlastnictví * výklad zákonů ES * vyvlastnění

Number of the records: 1