Number of the records: 1  

Malá právnická encyklopedie

  1. Nový, Karel, 1944- Malá právnická encyklopedie / Josef Fiala, Pavel Mates, Karel Nový, Petr Průcha. -- 2. dopl. a přeprac. vyd. -- Praha : Linde, 1995. -- ISBN : 80-85647-47-8 brož. Průcha, Petr, 1949-. Fiala, Josef, 1953-. Mates, Pavel, 1947- encyklopedie * právní věda

Number of the records: 1