Number of the records: 1  

partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem

 1. Descriptorpartnerství mezi veřejným a soukromým sektorem
  Non-descriptor public-private partnership
  partenariat public-privé
  öffentlich-private Partnerschaft
  PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU
  PPP
  SPOLUPRÁCE ORGANIZACÍ SOUKROMÝCH S VEŘEJNOSTÍ
  PPP
  PPP
  ÖPP
  Broader term veřejná správa
  Micro ThesaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Komentované zákony
  (6) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1