Number of the records: 1  

eugenika

 1. Descriptoreugenika
  Non-descriptor eugenics
  eugénique
  Eugenik
  EUGÉNISME
  Broader term genetika
  Micro ThesaurusMT 3606 přírodní a aplikované vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Kolektivní monografie
  (10) - Monografie
  (4) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (3) - Úvahy
  (1) - Sebrané spisy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1