Number of the records: 1  

půdní analýza

 1. Descriptorpůdní analýza
  Non-descriptor soil analysis
  analyse du sol
  Bodenanalyse
  ANALÝZA PŮDY
  PŮDNÍ ROZBOR
  SOIL SURVEY
  SOIL TESTING
  ÉTUDE DU SOL
  Broader term pedologie
  Micro ThesaurusMT 3606 přírodní a aplikované vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (1) - Sborníky
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1