Number of the records: 1  

1621 hospodářská struktura

 1. Descriptor1621 hospodářská struktura
  Non-descriptor economic structure
  structure économique
  Wirtschaftsstruktur
  Narrower term hospodářství
  hospodářský systém
  ekonomický sektor
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1