Number of the records: 1  

cizinecké právo

 1. Descriptorcizinecké právo
  Non-descriptor rights of aliens
  droit des étrangers
  Ausländerrecht
  CIZINECKÁ LEGISLATIVA
  CIZINECKÝ ZÁKON
  PRÁVO NEOBČANŮ
  PRINCIP RECIPROCITY
  RECIPROCITA PRÁVA
  PRINCIPLE OF RECIPROCITY
  RECIPROCITY OF RIGHTS
  PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ
  RÉCIPROCITÉ DES DROITS
  GEGENSEITIGKEIT DER RECHTE
  GRUNDSATZ DER GEGENSEITIGKEIT
  Narrower term cizí státní občan
  povolení k pobytu
  vstup cizinců
  Broader term mezinárodní právo soukromé
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (8) - Studie
  (4) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (6) - Zákony
  (1) - Statistiky
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1