Number of the records: 1  

civilní ochrana

 1. Descriptorcivilní ochrana
  Non-descriptor civil defence
  protection civile
  Zivilschutz
  CIVILNÍ BEZPEČNOST
  CIVILNÍ OBRANA
  OCHRANA OBYVATEL
  CIVIL PROTECTION
  EMERGENCY SERVICES
  DÉFENSE CIVILE
  PROTECTION DE LA POPULATION
  SÉCURITÉ CIVILE
  SCHUTZ DER BEVÖLKERUNG
  ZIVILE VERTEIDIGUNG
  ZIVILVERTEIDIGUNG
  Narrower term evakuace obyvatelstva
  Broader term veřejná bezpečnost
  Micro ThesaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Komentované zákony
  (2) - Literatura faktu
  (7) - Kolektivní monografie
  (9) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (9) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (9) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (12) - Studie
  (4) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (15) - Zákony
  (1) - Nařízení
  (18) - Směrnice
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1