Number of the records: 1  

chudoba

 1. Descriptorchudoba
  Non-descriptor poverty
  pauvreté
  Armut
  BÍDA
  BOJ PROTI BÍDĚ
  EKONOMICKY SLABÉ OBYVATELSTVO
  LIDÉ S NÍZKÝMI PŘÍJMY
  NOUZE
  SOCIÁLNĚ SLABÍ OBČANÉ
  ZCHUDNUTÍ
  ZPROLETARIZOVANÉ SKUPINY
  ECONOMICALLY WEAK
  FIGHT AGAINST POVERTY
  NEW POOR
  POOR
  ÉCONOMIQUEMENT FAIBLE
  INDIGENT
  LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
  NOUVEAU PAUVRE
  PAUVRE
  ARMER
  BEKÄMPFUNG DER ARMUT
  EINKOMMENSSCHWACHER
  NEUE ARMUT
  WIRTSCHAFTLICH SCHWACHER
  Narrower term žebrota
  Broader term rozdělování příjmů
  Micro ThesaurusMT 1626 národní účty
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (2) - Eseje
  (2) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (6) - Kolektivní monografie
  (41) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (8) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (11) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Staré tisky
  (22) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (6) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (5) - Statistiky
  (7) - Výzkumné zprávy
  (1) - Vládní materiály
  (4) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1