Number of the records: 1  

charta Spojených národů

 1. Descriptorcharta Spojených národů
  Non-descriptor United Nations Charter
  charte des Nations unies
  Charta der Vereinten Nationen
  CHARTA OSN
  Broader term mezinárodní charta
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Almanachy
  (2) - Deklarace
  (1) - Jednací řády
  (3) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - Rejstříky
  (18) - Ročenky - monografie
  (2) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (10) - Charty
  (6) - Mezinárodní dohody
  (2) - isn
  (2) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1