Number of the records: 1  

zpracování dat

 1. Descriptorzpracování dat
  Non-descriptor dataprocessing
  traitement des données
  Datenverarbeitung
  AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT
  ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT
  AUTOMATIC DATA PROCESSING
  ELECTRONIC DATA PROCESSING
  TRAITEMENT DES IMAGES
  TRAITEMENT ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES
  BILDVERARBEITUNG
  ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG
  Narrower term pořizování dat
  ukládání dat
  databáze
  ochrana dat
  zprostředkování dat
  osobní údaje
  kódování
  sběr dat
  Broader term 3236 Informatika
  Micro ThesaurusMT 3236 Informatika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (11) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (1) - Jednací řády
  (3) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (7) - Monografie
  (16) - Příručky
  (10) - Sborníky
  (6) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (1) - Učebnice
  (2) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1