Number of the records: 1  

změna klimatu

 1. Descriptorzměna klimatu
  Non-descriptor climate change
  changement climatique
  Klimaveränderung
  GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ
  KLIMATICKÁ ZMĚNA
  CLIMATIC CHANGE
  GLOBAL WARMING
  RÉCHAUFFEMENT DU CLIMAT
  KLIMAERWÄRMUNG
  Broader term podnebí
  Micro ThesaurusMT 5211 přírodní prostředí
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (1) - E-kniha
  (7) - Kolektivní monografie
  (41) - Monografie
  (3) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (2) - Projevy
  (11) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (15) - Studie
  (1) - Učebnice
  (4) - Úvahy
  (1) - Mezinárodní dohody
  (2) - CD-ROM
  (2) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1