Number of the records: 1  

zhoršování životního prostředí

 1. Descriptorzhoršování životního prostředí
  Non-descriptor degradation of the environment
  dégradation de l'environnement
  Umweltverschlechterung
  KATASTROFA
  POHROMA
  DAMAGE TO THE ENVIRONMENT
  ENVIRONMENTAL DAMAGE
  ENVIRONMENTAL HARM
  HARM TO THE ENVIRONMENT
  DÉGÂT ENVIRONNEMENTAL
  DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL
  KATASTROPHE
  UMWELTSCHADEN
  UMWELTSCHÄDIGUNG
  Narrower term koroze
  odlesňování
  katastrofa způsobená člověkem
  přírodní katastrofa
  dezertifikace
  zničení úrody
  požár
  defoliace
  kyselý déšť
  znečištěná oblast
  oblast katastrofy
  citlivá oblast
  Broader term 5216 poškozování životního prostředí
  Micro ThesaurusMT 5216 poškozování životního prostředí
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (13) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Encyklopedie
  (2) - Kolektivní monografie
  (11) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (10) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1