Number of the records: 1  

zemědělský trh

 1. Descriptorzemědělský trh
  Non-descriptor agricultural market
  marché agricole
  Agrarmarkt
  Narrower term zemědělský trh Společenství
  Broader term zemědělská politika
  Micro ThesaurusMT 5606 zemědělská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1