Number of the records: 1  

zemědělec

 1. Descriptorzemědělec
  Non-descriptor farmer
  exploitant agricole
  Landwirt
  AGRONOM
  FARMÁŘ
  SEDLÁK
  PĚSTITEL VÍNA
  ROLNÍK
  VEDOUCÍ ZEMĚDĚLSKÝ PRACOVNÍK
  VINAŘ
  VLASTNÍK FARMY
  VLASTNÍK ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU
  ZEMĚDĚLEC HOSPODAŘÍCÍ NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
  ZEMĚDĚLEC HOSPODAŘÍCÍ NA PLNÝ ÚVAZEK
  CULTIVATOR
  HOLDER OF A FARM
  HORTICULTURIST
  SHARE-CROPPER
  STOCK BREEDER
  STOCK OWNER
  WINEGROWER
  AGRICULTEUR
  AGRICULTEUR EXPLOITANT
  CULTIVATEUR
  ÉLEVEUR
  FERMIER
  MANAGER AGRICOLE
  MARAÎCHER
  MÉTAYER
  PAYSAN
  VITICULTEUR
  AGRONOM
  BAUER
  GEMÜSEBAUER
  HAUPTBERUFLICH TÄTIGER LANDWIRT
  LANDPÄCHTER
  LANDWIRTSCHAFTLICHE FÜHRUNGSKRAFT
  LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSINHABER
  NEBENBERUFLICH TÄTIGER LANDWIRT
  WEINBAUER
  WINZER
  ZÜCHTER
  Broader term ekonomicky činná zemědělská populace
  Micro ThesaurusMT 5616 systémy hospodaření
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Beletrie
  (2) - Biografie
  (4) - Komentované zákony
  (3) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (35) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (2) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (7) - Studie
  (1) - Učebnice
  (4) - Úvahy
  (1) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (3) - Konferenční materiály
  (1) - Ročenky
  (1) - Katalogy
  (1) - Plány
  (2) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1