Number of the records: 1  

zdravotní politika

 1. Descriptorzdravotní politika
  Non-descriptor health policy
  politique de la santé
  Gesundheitspolitik
  OCHRANA ZDRAVÍ
  HEALTH
  HEALTH PROTECTION
  POLITIQUE SANITAIRE
  PROTECTION DE LA SANTÉ
  SANTÉ
  GESUNDHEITSSCHUTZ
  Narrower term náklady na zdraví
  výdaje na zdraví
  zdravotnická služba
  organizace zdravotnictví
  zdravotní statistika
  zdravotní systém
  Broader term 2841 zdraví
  Micro ThesaurusMT 2841 zdraví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Biografie
  (3) - Encyklopedie
  (4) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (34) - Monografie
  (8) - Odborné zprávy
  (19) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (1) - arp
  (1) - Rozhovory
  (18) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (34) - Studie
  (10) - Učebnice
  (3) - Zákoníky
  (31) - Zákony
  (3) - Statistiky
  (5) - Nařízení
  (1) - isn
  (1) - Smlouvy
  (3) - Výzkumné zprávy
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Usnesení
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1