Number of the records: 1  

zákoník

 1. Descriptorzákoník
  Non-descriptor legal code
  code juridique
  Gesetzbuch
  KODEX
  KODIFIKOVANÉ PRÁVO
  PRÁVNÍ KODIFIKACE
  CODIFICATION OF LAWS
  LEGAL CODIFICATION
  CODIFICATION JURIDIQUE
  KODIFIZIERUNG
  Narrower term občanský zákoník
  trestní zákoník
  správní zákoník
  Broader term prameny práva
  Micro ThesaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Jednací řády
  (10) - Judikáty
  (79) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (16) - Monografie
  (47) - Příručky
  (5) - Rejstříky
  (4) - Sborníky
  (177) - Staré tisky
  (5) - Studie
  (7) - Učebnice
  (131) - Zákoníky
  (138) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (10) - Nařízení
  (1) - isn
  (2) - Ústavy
  (1) - Smlouvy
  (4) - CD-ROM
  (1) - Rukopis
  (2) - Parlamentní materiály
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1