Number of the records: 1  

zákon

 1. Descriptorzákon
  Non-descriptor law
  loi
  Gesetz
  Narrower term rámcový zákon
  aplikace zákona
  retroaktivita zákona
  institucionální zákon
  harmonizované právo
  Broader term legislativa
  Micro ThesaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Alba
  (3) - Almanachy
  (3) - Bibliografie
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (24) - Jednací řády
  (26) - Judikáty
  (1) - Korespondence
  (612) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (50) - Monografie
  (66) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (12) - Rejstříky
  (1) - Rozhovory
  (8) - Sborníky
  (3) - Separáty
  (27) - Seznamy
  (6) - Staré tisky
  (19) - Studie
  (8) - Učebnice
  (120) - Zákoníky
  (16) - Sbírky zákonů
  (803) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Závěrečné účty
  (1) - Mapy
  (8) - Nařízení
  (2) - Směrnice
  (3) - Ústavy
  (8) - Vyhlášky
  (4) - CD-ROM
  (64) - Parlamentní materiály
  (6) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1