Number of the records: 1  

antidiskriminační politika

 1. Descriptorantidiskriminační politika
  Non-descriptor anti-discriminatory measure
  lutte contre la discrimination
  Kampf gegen die Diskriminierung
  ANTIDISKRIMINAČNÍ OPATŘENÍ
  BOJ PROTI DISKRIMINACI
  DISKRIMINACE
  FORMY DISKRIMINACE
  ODSTRANĚNÍ DISKRIMINACE
  OPATŘENÍ PROTI DISKRIMINACI
  ZÁKAZ DISKRIMINACE
  ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON
  ANTI-DISCRIMINATION ACT
  DISCRIMINATION
  DISCRIMINATORY TREATMENT
  MEASURES TO COMBAT DISCRIMINATION
  DISCRIMINATION
  TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE
  DISKRIMINIERENDE BEHANDLUNG
  Narrower term diskriminace na základě pohlaví
  ekonomická diskriminace
  jazyková diskriminace
  politická diskriminace
  rasová diskriminace
  náboženská diskriminace
  ochrana menšin
  etnická diskriminace
  xenofobie
  diskriminace na základě státní příslušnosti
  diskriminace na základě věku
  diskriminace na základě sexuální orientace
  diskriminace na základě zdravotního postižení
  Broader term 1236 práva a svobody
  Micro ThesaurusMT 1236 práva a svobody
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (15) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Almanachy
  (1) - Atlasy
  (2) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (3) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (7) - Kolektivní monografie
  (24) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (10) - Příručky
  (1) - Projevy
  (7) - Sborníky
  (16) - Studie
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Směrnice
  (5) - Ústavy
  (1) - Plány
  (1) - Soubor dokumentů
  (4) - Vládní materiály
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1