Number of the records: 1  

vztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocí

 1. Descriptorvztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocí
  Non-descriptor legislative-executive relations
  relation législatif-exécutif
  Beziehung Legislative/Exekutive
  VZTAH LEGISLATIVY A EXEKUTIVY
  VZTAH MEZI LEGISLATIVOU A EXEKUTIVOU
  EXECUTIVE-LEGISLATIVE
  LEGISLATIVE-EXECUTIVE
  EXÉCUTIF-LÉGISLATIF
  LÉGISLATIF-EXÉCUTIF
  BEZIEHUNG EXEKUTIVE-LEGISLATIVE
  BEZIEHUNG LEGISLATIVE-EXEKUTIVE
  Broader term politický život
  Micro ThesaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Encyklopedie
  (1) - Kolektivní monografie
  (24) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (6) - Sborníky
  (5) - Studie
  (2) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Zákony
  (1) - Organizační řády
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1