Number of the records: 1  

vztah mezi církví a státem

 1. Descriptorvztah mezi církví a státem
  Non-descriptor church-State relations
  relation Église-État
  Beziehung Kirche/Staat
  CÍRKEV A STÁT
  STÁT A CÍRKEV
  BEZIEHUNG KIRCHE-STAAT
  Broader term vládní politika
  Micro ThesaurusMT 0436 výkonná moc a státní správa
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Antologie
  (12) - Biografie
  (1) - Encyklopedie
  (4) - Eseje
  (2) - Komentované zákony
  (3) - Literatura faktu
  (7) - Memoáry
  (10) - Kolektivní monografie
  (106) - Monografie
  (6) - Příručky
  (2) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (3) - Ročenky - monografie
  (5) - Rozhovory
  (47) - Sborníky
  (1) - Souborné dílo
  (1) - Seznamy
  (1) - Staré tisky
  (55) - Studie
  (7) - Učebnice
  (10) - Úvahy
  (3) - Výbor z díla
  (1) - Zákony
  (1) - Katalogy
  (10) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1