Number of the records: 1  

vzdělávání pedagogů

 1. Descriptorvzdělávání pedagogů
  Non-descriptor teacher training
  formation des enseignants
  Lehrerbildung
  PEDAGOGICKÁ FAKULTA
  PEDAGOGICKÝ INSTITUT
  PŘÍPRAVA UČITELŮ
  STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
  ŠKOLENÍ ŠKOLITELŮ
  UČITELSKÝ ÚSTAV
  PEDAGOGICAL TRAINING
  FORMATION DES FORMATEURS
  FORMATION PÉDAGOGIQUE
  AUSBILDUNG DER AUSBILDER
  LEHRERFORTBILDUNG
  PÄDAGOGISCHE AUSBILDUNG
  Broader term odborné školství
  Micro ThesaurusMT 3211 školství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Almanachy
  (1) - Komentované zákony
  (1) - Memoáry
  (2) - Kolektivní monografie
  (6) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (4) - Sborníky
  (3) - Studie
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1