Number of the records: 1  

využívání zdrojů

 1. Descriptorvyužívání zdrojů
  Non-descriptor exploitation of resources
  exploitation des ressources
  Nutzung der Ressourcen
  ČERPÁNÍ ZDROJŮ
  VYUŽITÍ ZDROJŮ
  AUSBEUTUNG DER RESSOURCEN
  Narrower term vyčerpávání zdrojů
  využití moře
  využití mořského dna
  přečerpávání zdrojů
  Broader term hospodaření se zdroji
  Micro ThesaurusMT 5206 ekologická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1