Number of the records: 1  

vodohospodářské stavby

 1. Descriptorvodohospodářské stavby
  Non-descriptor hydraulic works
  aménagement hydraulique
  Wasserwirtschaft
  STAVBY PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
  STUDNA
  VODNÍ DÍLO
  VODNÍ STAVBY
  VODNÍ STAVITELSTVÍ
  VODOJEM
  VODOVOD
  HYDRAULIC ENGINEERING
  PUMPING STATION
  CONSTRUCTION HYDRAULIQUE
  INGÉNIERIE HYDRAULIQUE
  STATION DE POMPAGE
  TRAVAUX HYDRAULIQUES
  PUMPWERK
  WASSERBAU
  WASSERBAUARBEITEN
  WASSERWERK
  Broader term veřejné stavitelství
  Micro ThesaurusMT 6831 pozemní a inženýrské stavby
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (15) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (14) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (5) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (12) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (2) - Sbírky zákonů
  (10) - Zákony
  (1) - Plány
  (6) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1