Number of the records: 1  

vliv na životní prostředí

 1. Descriptorvliv na životní prostředí
  Non-descriptor environmental impact
  impact sur l'environnement
  Auswirkung auf die Umwelt
  EIA
  EKOLOGICKÝ VLIV
  HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  ECO-BALANCE
  ECOLOGICAL ASSESSMENT
  ECOLOGICAL BALANCE SHEET
  EFFECT ON THE ENVIRONMENT
  ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
  ENVIRONMENTAL EFFECT
  BILAN ÉCOLOGIQUE
  ÉCOBILAN
  EFFET SUR L'ENVIRONNEMENT
  ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
  IMPAKTSTUDIE
  ÖKOBILANZ
  ÖKOLOGISCHE BILANZ
  UMWELTBILANZ
  UMWELTIMPAKT
  UMWELTIMPAKTSTUDIE
  UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG
  UMWELTWIRKUNG
  UVP
  VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG
  Broader term ekologická politika
  Micro ThesaurusMT 5206 ekologická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - E-kniha
  (1) - Encyklopedie
  (1) - Eseje
  (5) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (12) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Studie
  (1) - Úvahy
  (18) - Zákony
  (6) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1