Number of the records: 1  

vlastnictví

 1. Descriptorvlastnictví
  Non-descriptor ownership
  propriété des biens
  Eigentum an Gütern
  DRUHY VLASTNICTVÍ
  MAJETEK
  MAJETKOVÉ PRÁVO
  OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ
  VĚCNÉ PRÁVO
  VLASTNICKÉ PRÁVO
  LAW OF PROPERTY
  PROPERTY LAW
  PROPERTY RIGHT
  SYSTEM OF PROPERTY
  DROIT DE PROPRIÉTÉ
  DROIT DES BIENS
  DROIT RÉEL
  RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ
  EIGENTUMSORDNUNG
  EIGENTUMSRECHT
  GÜTERRECHT
  SACHENRECHT
  Narrower term spoluvlastnictví
  předkupní právo
  vyvlastnění
  znárodnění
  vlastnický podíl
  veřejný majetek
  nemovitost
  nemovitý majetek
  movitý majetek
  soukromý majetek
  privatizace
  dědické právo
  časově vymezené spoluvlastnictví
  služebnost
  převod vlastnictví
  ususfructus
  nabytí vlastnictví
  Broader term 1211 občanské právo
  Micro ThesaurusMT 1211 občanské právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (18) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Eseje
  (11) - Judikáty
  (71) - Komentované zákony
  (5) - Literatura faktu
  (8) - Kolektivní monografie
  (93) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (125) - Příručky
  (15) - Přednášky
  (9) - Sborníky
  (7) - Separáty
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (60) - Studie
  (45) - Učebnice
  (4) - Úvahy
  (12) - Zákoníky
  (51) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Mapy
  (2) - Nařízení
  (1) - Vyhlášky
  (1) - Plány
  (1) - Vládní materiály
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1