Number of the records: 1  

vězeňský režim

 1. Descriptorvězeňský režim
  Non-descriptor prison system
  régime pénitentiaire
  Haftordnung
  PODMÍNKY VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY
  VĚZEŇSKÝ SYSTÉM
  VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY
  CONDITIONS OF DETENTION
  CONDITIONS OF IMPRISONMENT
  ISOLATION
  PAROLE
  PRISON CONDITIONS
  CONDITION DE DÉTENTION
  CONGÉ PÉNAL
  CONGÉ PÉNITENTIAIRE
  ISOLEMENT
  ANSTALTSORDNUNG
  EINZELHAFT
  HAFTBEDINGUNGEN
  HAFTURLAUB
  ISOLATIONSHAFT
  Broader term vězeňské právo
  Micro ThesaurusMT 1216 trestní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Biografie
  (1) - Korespondence
  (7) - Literatura faktu
  (2) - Memoáry
  (2) - Kolektivní monografie
  (5) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (11) - Studie
  (2) - Učebnice
  (4) - Směrnice
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1