Number of the records: 1  

veřejný majetek

 1. Descriptorveřejný majetek
  Non-descriptor public property
  propriété publique
  öffentliches Eigentum
  MAJETEK STÁTU
  NÁRODNÍ MAJETEK
  STÁTNÍ MAJETEK
  STÁTNÍ VLASTNICTVÍ
  VEŘEJNÝ STATEK
  STATE PROPERTY
  NATIONAL HERITAGE
  PUBLIC DOMAIN
  BIENS PUBLICS
  DOMAINE PUBLIC
  PATRIMOINE DE L'ÉTAT
  PATRIMOINE NATIONAL
  PROPRIÉTÉ D'ÉTAT
  GEMEINGUT
  NATIONALVERMÖGEN
  ÖFFENTLICHE GÜTER
  STAATSBESITZ
  STAATSDOMÄNE
  STAATSEIGENTUM
  STAATSGUT
  Broader term vlastnictví
  Micro ThesaurusMT 1211 občanské právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (4) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (21) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (14) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (6) - Separáty
  (11) - Studie
  (6) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (22) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1